Учебен план организация на учебния процес - страница 4

ІІ курс, ІV семестър


Код

Катедра

Учебни дисциплини

Обща заетост

Аудиторна заетост

Извънауд. заетост

Практика

Контрол

Кредити - ECTS

Седмична заетост

Общо

Лекции

Упражнения

Изпити

Курсови работи

Аудиторна

Извънаудиторна

Практика

Общо

1

ДЕ.4

ДЕ

Библейски еврейски език І

45

45

 

 

 

 

 

 

1,5

2,5

 

4

3

2

СЗ.7

СЗ

Поетични книжки на Стария завет

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

3

НЗ.3

НЗ

Екзегетика на Новия завет

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

4

СТ.4

СТ

Догматика ІV - Сотериология

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

5

ИТ.5

ИТ

История на АСД

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

6

ИТ.8

ИТ

История Учебен план организация на учебния процес - страница 4 на религиите

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

7

ПТ.2

ПТ

Омилетика І

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2,5

 

3,5

2

8

ПТ.10

ПТ

Философия на здравното възпитание

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

9

Д.4

Д

Английски език ІV

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

2

10

ЦП.3

ЦП

Църковна практика ІІІ

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

^ Общо за семестъра

405

285

 

 

 

120

 

 

9,5

16,5

4

30

19

 

 

 

^ Общо за годината

870

570

 

 

 

300

 

 

19

31

10

60

 
ІІІ курс, V семестър


Код

Катедра

Учебни дисциплини

Обща заетост

Аудиторна заетост

Извънауд. заетост

Практика

Контрол

Кредити - ECTS

Седмична заетост

Общо

Лекции

Упражнения

Изпити

Курсови Учебен план организация на учебния процес - страница 4 работи

Аудиторна

Извънаудиторна

Практика

Общо

1

ДЕ.5

ДЕ

Библейски еврейски език ІІ

45

45

 

 

 

 

 

 

1,5

2,5

 

4

3

2

СЗ.5

СЗ

Старозаветни пророци

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

3

СЗ.6

СЗ

Данаил

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

4

СТ.5

СТ

Догматика V - Закон и събота

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

5

СТ.6

СТ

Догматика VІ - Есхатология

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

6

ИТ.9

ИТ

История на културата І

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

2

7

ПТ.3

ПТ

Омилетика ІІ

15

15

 

 

 

 

 

 

0,5

2

 

2,5

1

8

ПТ.4

ПТ

Работа с деца и младежи

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

9

ПТ.5

ПТ

Църковно администриране

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

10

ПТ.6

ПТ

Теология на богослужението

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

11

ЦП Учебен план организация на учебния процес - страница 4.4

ЦП

Църковна практика ІV

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

^ Общо за семестъра

360

300

 

 

 

60

 

 

10

18

2

30

20ІІІ курс, VІ семестър


Код

Катедра

Учебни дисциплини

Обща заетост

Аудиторна заетост

Извънауд. заетост

Практика

Контрол

Кредити - ECTS

Седмична заетост

Общо

Лекции

Упражнения

Изпити

Курсови работи

Аудиторна

Извънаудиторна

Практика

Общо

1

СЗ.3

СЗ

Екзегетика на Стария завет

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

2

НЗ.6

НЗ

Откровение

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

3

СТ.7

СТ

Догматика VІІ - Еклезиология

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

4

СТ.8

СТ

Херменевтика

30

30

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

2

5

ИТ.6

ИТ

Животик и писания на Елън Уайт

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

6

ИТ.10

ИТ

История Учебен план организация на учебния процес - страница 4 на културата ІІ

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

2

7

ПТ.7

ПТ

Удобно евангелизиране

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

8

ПТ.8

ПТ

Пасторска психология

30

30

 

 

 

 

 

 

1

1,5

 

2,5

2

9

Д.9

Д

Подготовка на дипломна работа

300

 

 

 

300

 

 

 

 

9

 

9

 

 

 

 

^ Общо за семестъра

540

240

 

 

300

 

 

 

8

22

 

30

16

 

 

 

^ Общо за годината

900

540

 

 

300

60

 

 

18

40

2

60

 

 

 

 

^ Общо за следването

2625

1845

 

 

300

480

 

 

59,5

104,5

16

180

 

Организация на учебния и изпитния процес

I. Общи положения

  1. Следването е с продължителност 6 семестъра.

  2. Образованието включва предмети Учебен план организация на учебния процес - страница 4 в следните шест основни направления: древни езици (еврейски и гръцки), Стар завет, Нов завет, история на църквата и религиите, систематично богословие, удобно богословие, както и други въвеждащи и помощни дисциплини като Учебен план организация на учебния процес - страница 4 психология, английски език, музика и въведение в научната работа.

  3. Обучението не е само теоретично. Съпътстващата учебния процес практика дава възможност на студентите да приложат наученото в реалния животик по църквите и в обществото.

  4. След удачно Учебен план организация на учебния процес - страница 4 завършване на следването, положени изпити и защитена дипломна работа, студентът получава началната академична степен “бакалавър” (Bachelor of Arts).uchebnaya-disciplina-klinicheskaya-farmakologiya.html
uchebnaya-disciplina-psihologiya.html
uchebnaya-diskussiya-na-urokah-istorii.html